Vegan

Veganjamcije: Veganski Brownie

Nekad je zaista potrebno malo za sreću,
posebno ako se pod tim “malo” podrazumeva neka poslastica. A ukoliko
je još i čokoladna, onda malo može da se odnosi i na dva parčeta. Dobro,
četiri.